خرید مخزن پلی اتیلن یا فلزی

رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان حین ساخت منجر به حفظ سلامت سازندگان و پس از ساخت سبب افزایش کیفیت و عمر ساختمان‌ها خواهد شد. 

خرید مخزن آب با رعایت اصول مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان از طراحان می‌خواهد طبق اصول مهندسی مندرج در آن به طراحی و محاسبات اقدام نمایند.

در ادامه نیز این مقررات،  علاوه بر نظارت بر ساخت اصولی ساختمان‌ها، سازندگان را ملزم به رعایت ایمنی و بهداشت در حیطه فردی می‌کند.

به عبارت دیگر مقررات ملی ساختمان، به منظور تامین ایمنی، بهداشت، سلامت افراد جامعه تدوین شده است.

علاوه براین ساخت بناها با رعایت این مقررات، مهندسی ساز بودن آنها را در پی خواهد داشت.

رعایت این ضوابط در حین ساخت منجر به حفظ سلامت سازندگان و پس از ساخت سبب افزایش کیفیت و عمر ساختمان‌ها خواهد شد.

در صورت رعایت کامل این مقررات ساکنان ساختمان‌ها نیز در حین بهره‌برداری از بسیاری از مزایای آن از قبیل عایق حرارتی و صوتی بودن ساختمان‌ها بهره مند خواهند شد.

گرچه در برخی موارد در ظاهر این مقررات دست و پاگیر بوده و هزینه‌های ساخت را افزایش می‌دهد

ولی در کل با کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های نگهداری و هزینه های نوسازی ، هزینه سرجمع کمتری به مصرف کننده اصلی تحمیل خواهد کرد.

از لازمه‌های رعایت این مقررات استفاده از مصالح و تولیدات استاندارد است.

این امر نیز به نوبه خود منجر به استاندارد سازی  تولیدات مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی می‌شود.

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان؛ تأسيسات بهداشتی

مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بیانگر حداقل الزامات در مورد تاسیسات بهداشتی است.

در این مبحث مواردی از قبیل:

 • لوله‌کشی و ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان
 • لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی
 • لوله‌کشی آب باران ساختمان
 • توزیع آب مصرفی در ساختمان
 • بست و تکیه‌گاه

ارائه شده است.

در فصل چهار مبحث ۱۶ به توزيع آب مصرفي در ساختمان پرداخته شده است.

یکی از بخش های این فصل ذخيره سازي و تنظيم فشار است که در این مطلب موضوع ذخيره سازی مطابق مستندات منتشر شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تقدیم می گردد.

در مطلب دیگری تنظیم فشار نیز منتشر خواهد شد.

۱۶ -۴ -۶ ذخيره سازی و تنظيم فشار

۱-۶-۴-۱۶  ذخيره سازی

الف) ذخيره سازی آب در صورت لزوم و با تأييد، به منظورهاي زير صورت ميگيرد:

 1. جلوگيري از قطع آب در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان در مواقعي كه آب ورودي از شبكه شهري به ساختمان به علت تعمير يا علتهاي ديگر، قطع شود
 2. براي آن كه مقدار حداكثر مصرف آب در ساختمان به شبكه آب شهري منتقل نشود.
 3. كنترل فشار آب مورد نياز لولهكشي توزيع آب مصرفي ساختمان.
 4. توزيع آب از بالا به پايين
 5. منطقه بندي توزيع آب در ساختمانهاي بلند
 6. به منظور حفاظت از شبكه آب شهري

ب) میزان ذخیره 

در ساختمانهای مسكونی بيش از ۴ طبقه يا بيش از ده واحد آپارتمانی بايد مخزن ذخيره آب با گنجايش دست كم ۱۲ ساعت مصرف،

براساس ۲۵۰ ليتر براي هر نفر در شبانه روز پيش بينی شود.

پ) محل مخزن 

۱) مخزن ذخيره آب نبايد در جايی ساخته يا نصب شود كه در معرض نفوذ سيل يا آب زيرزمينی باشد.

اين مخزن نبايد در محلی قرار گيرد كه لوله فاضلاب يا آب غير بهداشتی از روی آن عبور كند.

۲) اگر احتمال نفوذ آب زيرزمينی وجود داشته باشد، بايد در اطراف مخزن به اندازه كافی فضای باز پيش بيني شود تا بتوان به طور ادواری مخزن را بازديد كرد و مطمئن شد كه آب آلوده به داخل آن نفوذ نمی كند.

۳) اگر مخزن ذخيره آب در داخل ساختمان قرار گيرد، بايد طوري نصب شود كه داخل آن براي بازرسي و تعمير قابل دسترسي باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شود. براي اتاقي كه مخزن ذخيره آب در آن نصب ميشود بايد تعويض هوا و كفشوي پيش بيني شود.

۴) اگر مخزن فلزي ذخيره آب روي بام نصب شود بايد براي جلوگيري از يخزدن يا گرم شدن آن با عايق گرمايي پوشانده شود.عايق سقف اين مخازن و دريچه آدمرو آن بايد قابل برداشتن باشد تا بازرسي امكانپذير گردد.

ت) حفاظت مخزن 

۱) مخزن ذخيره آب بايد در برابر اثر آب مقاوم باشد.

۲) اگر مخزن ذخيره آب فولادی است، بايد سطوح داخلی و خارجی آن گالوانيزه باشد.

۳) اگر مخزن ذخيره آب غيرفولادي يا فولادي غير گالوانيزه باشد،

بايد سطوح داخلي و خارجي آن با مواد مناسب، كه در رنگ، طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ايجاد مسموميت نكند،اندود شود.

اندود داخل مخزن نبايد مواد سربي داشته باشد.

۴) مخزن ذخيره آب بايد دريچه آدمرو داشته باشد تا بازرسي و تعمير داخلي آن امكانپذير باشد.

۵) دريچه آدمرو مخزن ذخيره آب بايد، در زمان بسته بودن، كاملاً هوابند باشد.

اين دريچه بايد دور از دسترسي اشخاص غير مسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و كرمها كاملاً حفاظت شود.

ث) اتصالات مخزن 

۱) روی لوله ورود آب به مخزن بايد يك شير قطع و وصل و يک شير كنترل، از نوع شناور و يا نوع ديگر، نصب شود تا از سر ريز شدن و اتلاف آب جلوگيري شود

۲) لبه زير دهانه لوله ورود آب به مخزن بايد دست كم ۱۰۰mm از روي دهانه لوله سرريز بالاتر باشد تا فاصله هوايي لازم تأمين شود.

۳) قطر اسمي لوله سر ريز بايد دست كم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخيره باشد.

روی لوله سرريز نبايد هيچ شيري نصب شود. لوله سرريز مخزن نبايد از جنس قابل انعطاف باشد.

انتهاي لوله سرريز بايد دست كم ۱۵۰mm بالاتر يا دورتر از كفشوی يا هر نقطه تخليه ديگر باشد.

انتهاي لوله سرريز نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد توری مقاوم در برابر خوردگي داشته باشد.

لوله سرريز بايد در مسيري كشيده شود كه احتمال يخزدن نداشته باشد، يا آنكه با عايق گرمايي در برابر يخزدن حفاظت شود.

لبه زير دهانه سرريز بايد دستكم ۴۰mm از حداكثر سطح آب بالاتر باشد.

۴) مخزن ذخيره آب بايد لوله هواكش داشته باشد تا فشار داخل مخزن همواره برابر فشار جو باشد.

قطر اسمی لوله هواكش بايد دستكم برابر قطر اسمي لوله خروج آب از مخزن باشد و دهانه انتهاي آن توری مقاوم در برابر خوردگي داشته باشد.

قطر اسمي لوله تخليه مخزن آب

۵) مخزن ذخيره آب بايد در پايينترين نقطه، لوله تخليه داشته باشد كه با بازكردن شير آن بتوان تمام آب مخزن را تخليه كرد.

لوله تخليه مخزن نبايد از جنس قابل انعطاف باشد. انتهاي لوله تخليه بايد دست كم ۱۵۰mm بالاتر و دورتر از كفشوی يا هر نقطه تخليه ديگر باشد.

انتهاي لوله تخليه نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد با توري مقاوم در برابر خوردگي محافظت شود.

لوله تخليه بايد در مسيري كشيده شود كه احتمال يخزدن نداشته باشد. قطر اسمي لوله تخليه مخزن آب بايد دست كم برابر ارقام جدول شماره (۱۶-۴-۶-۱″ث” ۵)باشد.

۶) روي لوله ورودي آب به مخزن بايد شير قطع و وصل نصب شود. اگر حجم مخزن بيش از ۱۰۰۰ ليتر باشد،

دهانه خروجی و دهانه ورودی آب بايد در دو سمت مخزن و در مقابل هم قرار گيرند تا از راكد ماندن آب جلوگيری شود.

۷) اگر گنجايش مخزن بيش از ۴۰۰۰ ليتر باشد، بايد به جاي يك مخزن دست كم دو مخزن به طور موازي نصب شود تا هنگام تعمير يا تميز كردن يكي از مخازن،آب قطع نشود. در اين حالت هر مخزن بايد به طور جداگانه و مستقل به شيرهاي ورودي و خروجي آب، شير كنترل، شير تخليه، لوله سرريز و لوله هواكش مجهز باشد.

۸) در حالتی كه تعداد مخازن ذخيره بيش از يك مخزن باشد، مجموع گنجايش دو يا چند مخزن دست كم بايد برابر حجم ذخيرة مورد نياز باشد

ب) بازرسی های ادواری

۱) نمونه آب از نظر خوردگي مصالح و آلودگي ميكروبي مورد آزمايش قرار گيرد.

۲) مخازن ذخيره آب دست كم سالي يكبار تخليه و تميز شود. اگر مخزن ذخيره فلزي است، در صورت نياز، از داخل و خارج رنگ شود.

از لینک زیر برای دانلود مقررات ملی ساختمان استفاده نمایید:

دربافت مقررات ملی ساختمان

چنانچه قصد خرید مخزن پلی اتیلن را برای مصارف آشامیدنی یا آتش نشانی دارید مطلب زیر را مطالعه نمایید.:

راهنمای خرید مخزن آب

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تماس با ما