۴۸ ساعت ضمانت بازگشت کالا

  • در صورتی که محصول هیچگونه ایراد فنی و مشکلی پس از دریافت توسط مشتری نداشته باشد و تنها دلیل عدم رضایت از خرید باشد، مشتری می تواند با اعلام این عدم رضایت از خرید و ذکر دلایل به پشتیبانان فروش محصول خریداری شده را تا مدت ۴۸ ساعت بعد از خرید به فروشگاه الماس پلیمر مسترد نماید.
  • بعد از گذشت مدت زمان مشخص شده و پیگیری مشتری و اعلام دلایل کافی برای عدم رضایت از خرید و به تایید رسیدن دلایل از سوی کارشناسان فروش، مبلغ ۳۰% از محصول کسر و الباقی مبلغ به حساب پرداخت کننده (خریدار) با ارائه تصویر کارت ملی، ارائه تصویر فاکتور خرید، واریز خواهد شد.
  • شرایط دریافت در مدت زمان ۴۸ ساعت به شرح ذیل می باشد:
  • عدم استفاده از مواد نفتی و شیمیایی
  • عدم استفاده از مواد اسیدی و اسید های صنعتی و نیمه صنعتی
  • عدم استفاده از انواع رزین و حلال ها
  • در صورت استفاده از هر کدام از موارد فوق و تایید آن توسط کارشناسان، فروشگاه الماس پلیمر از بازگرداندن کالا معذور می باشد.