۴۸ ساعت ضمانت بازگشت کالا

۴۸ ساعت ضمانت بازگشت کالا

در صورتی که محصول هیچگونه ایراد فنی و مشکلی پس از دریافت توسط مشتری نداشته باشد و تنها دلیل عدم رضایت از خرید باشد،

مشتری می تواند با اعلام این عدم رضایت از خرید و ذکر دلایل به پشتیبانان فروش محصول خریداری شده را تا مدت ۴۸ ساعت بعد از خرید به فروشگاه الماس پلیمر مسترد نماید.

بعد از گذشت مدت زمان مشخص شده و پیگیری مشتری و اعلام دلایل کافی برای عدم رضایت از خرید و به تایید رسیدن دلایل از سوی کارشناسان فروش،

مبلغ ۳۰% از قیمت محصول به عنوان خسارت الماس پلیمر کسر و الباقی مبلغ به حساب پرداخت کننده (خریدار) با ارائه تصویر کارت ملی، ارائه تصویر فاکتور خرید، واریز خواهد شد.

شرایط دریافت در مدت زمان ۴۸ ساعت به شرح ذیل می باشد:

  • عدم استفاده از مواد نفتی و شیمیایی
  • عدم استفاده از مواد اسیدی و اسید های صنعتی و نیمه صنعتی
  • عدم استفاده از انواع رزین و حلال ها

در صورت استفاده از هر کدام از موارد فوق و تایید آن توسط کارشناسان، فروشگاه الماس پلیمر از بازگرداندن کالا معذور می باشد.