تعویض در اثر ترکیدگی

  • تهیه تصویر از شرایط نگهداری مخزن
  • ارسال تصویر از کارت گارانتی
  • ارسال تصویر از نسخه قرارداد (فاکتور خرید)
  • ارسال تصویر از کارت ملی خریدار ( مشخصات ثبت شده در هنگام خرید محصول در صفحه تسویه حساب )
  • ارتباط مستقیم با کارشناسان بعد از ارسال مدارک فوق
  • ارسال محصول به آدرس مشخص شده توسط کارشناسان
  • در صورت تایید کارشناسان فنی و مشخص شدن مشکلات از جهت فروشگاه الماس پلیمر تعویض مخزن بعد از تحویل لاشه مخزن رایگان و به عهده فروشگاه الماس پلیمر می باشد.
  • در صورت عدم تایید کارشناسان فنی و مشخص شدن مشکل در نگهداری یا نصب محصول، مشتری می تواند در خواست خدمات ترمیم کالا را ارائه دهد.
  • در صورتی که مشتری خواستار تعویض محصول باشد می تواند با تحویل لاشه محصول و پرداخت ۸۰% از مبلغ محصول، محصول را بعد از ۵ روز کاری دریافت نماید.